Atliekame finansinį, valdymo bei veiklos auditą.
Finansinis auditas – tikriname atskaitomybę, teikiame paaiškinimus apskaitos klausimais.
Valdymo auditas – tikriname, analizuojame ir vertiname vidinę įmonės veiklą.
Veiklos auditas – tikriname, analizuojame ir vertiname įmonės išorinius veiksmus.
Auditą atlieka auditoriaus licenziją turintis auditorius.

Atstovavimas valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose
Ruošiame ir teikiame deklaraciją, ataskaitas, pranešimus valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, registrų skyriui, statistikos departamentui.
Ruošiame ir teikiame finansinę atskaitomybę.
Pagal įgaliojimą atstovaujame savo klientus savivaldybėje, bankuose, teismuose.