Buhalterinė apskaita – pagrindinė įmonės veiklos sritis. Teikdami šias paslaugas, įsipareigojame laiku ir tiksliai tvarkyti buhalterinę apskaitą, remiantis pateiktais apskaitos dokumentais, pagal LR norminių teisės aktų reikalavimus bei kliento nurodymus dėl apskaitos organizavimo.
Padedame parinkti apskaitos tvarkymo sistemą bei apskaitos metodiką, atsižvelgdami į apskaitos optimalumo principą.
Klientas gauna ne tik informaciją, kurios reikalauja valstybinės institucijos, teikiame vidinėse ataskaitose susistemintą apskaitos informaciją, ekonominiams sprendimams priimti.
Pvz.: kiek pelno tenka kiekvienam savininko investuotam į verslą piniginiam vienetui.
Tvarkome apleistą buhalterinę apskaitą.